Taşımacılık Sektörü Hakkında

İnsanın varoluşundan bu yana, taşımacılık kendini gösteren bir eylem. M.Ö.3000 yıllarında insan tekerleği icat eder.Tekerlekle beraber yavaş yavaş gelişen taşımacılık,teknoloji gelişinceye kadar hayvanlardan yararlanılarak sürer.Motorlu taşıtlarla ilkellikten sıyrılmaya başlar insan.

Modern pikaplar,kamyonlar,yerini donanımlı tırlara bırakır.Artık taşımacılık sektöründe maksimum yük,dengeli,donanımlı,ekonomik kriterler aranıyor.Gelişmekte olan ülkelerin küresel ticaretinin artması,ekonomik alanda güçlenme,taşımacılık sektörü ile orantılı bir şekilde yürüyor.

Taşımacılığı sadece bir yükün taşınması ile sınırlamak mümkün değil günümüzde.Dış ticarette, en önemli unsur.Taşımacılık sektörü depolama,dağıtım,tedarik zinciri gibi bölümlerden oluşuyor.Kara,deniz,hava,boru hattı,su yolu taşımacılığı nakliye türleri olarak karşımıza çıkıyor.

Kara yolları taşımacılığında rekabetin en yoğun yaşandığı ülkelerden biri Türkiye.Ürünlerin yükleme,sağlıklı taşınabilmesi,boşaltma işlerinin kolay olabilmesi,kapıdan kapıya hizmet için en uygun seçenek.

Hava yolu taşımacılığı ise sıfır hatanın hedeflendiği,hızın en önemli olduğu seçenek.Hava yolu taşımacılığında, pazar değeri yüksek ürünler tercih ediliyor.Fakat hava alanlarının şehirden
uzaklığı hesaba katılınca taşınan ürünlerin korunması zorlaşıyor.Teknik yetersizlikleri ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip olmak gerekiyor.

Deniz taşımacılığının tarihsel bir serüveni var.Su kenarlarında yerleşim yerleri olan ülkeler için deniz yolları taşımacılığı en fazla kullanılan yöntem.Dünya ticaretinde düşük maliyetli ve güvenli olduğu için, büyük tonları taşıma kabiliyeti de olduğundan dolayı deniz taşımacılığı sektörü tercih edilir.Ticaretten payını almak isteyen kentlerde limanların iyileştirilmesi hız kazanmıştır.Hava koşulları riski de taşıdığını unutmamak gerek.

Demiryolları; gelişmiş ülkelerin trafik yükünü azaltan,düşük maliyetli bir taşımacılık.Uzun kilometreler için güvenilir bir izlenim taşır.
Petrol ve doğal gaz taşımacılığı ise boru hatları taşımacılığı ile sağlanabilen, ilk yapım aşamasında maliyetli, ama sonrasında ülkeye ekonomik yüksek getirisi olan bir taşımacılık sektörü.