Taşımacılık Sektörü Hakkında

İnsan avını yakalamak için yer değiştirir.Avını taşırken yeni metotlar geliştirir zamanla.Hayvanları, yüklerini taşıyabilmeleri için kullanır.Tarih boyunca görüyoruz ki; motorlu taşıtlar icat edilene kadar hayvanlar, taşımacılığın en önemli yardımcıları.

Türklerde deve örneğin;taşımacılık sektörünün ilk oluşumuna neden olan hayvanlar.Göçler,ticaret onlar sayesinde sağlanır.İpek yolu; hayvanlarla kervanların değerli ürünlerin ticaretinin yapıldığı tarihe tanıklık eden yol.

Türkiye’de karaolları taşımacılığı büyüyen,gelişen bir sektör.Kervanlardan taşıma filolarına sektör karayolu ağının devamlılığını sağlıyor.Yüklerin direkt teslimatında kara yolları pratik ve daha ekonomik.
Osmanlıda ise deniz taşımacılığı ön planda.Deniz coğrafyası ile büyük ölçüde adımlar atılmış,fakat okyanus hayalleri gerçekleşememiştir.Yabancı ve Türk gemilerinin taşıma yaptıkları bu devirde deniz ticareti,nakliyat büyük önem kazanmıştır.Sonraları ise Şirketi Hayriye ile Haliç vapur şirketleri kurularak insanlar vapur yolculuğu ile tanışmıştır.
Deniz yolları taşımacılığı dünyada tarihi vikinglere kadar uzanan,tehlikeli sığ yerler,kayalıklar,dünyada iklimin sert olduğu bölgeler,fırtınalar,buz dağları,ekonomik koşullar,taşınan malın kapasitesi,limanlar gibi birçok etken gözönünde bulundurularak yapılan taşımacılık türü.
Turizmde ise hatırı sayılır ölçüde payı olan deniz taşımacılığı insanların turistik gezme,görme,dinlenme,farklı kültürleri tanıma için tercih ettikleri bir yolculuk.

Havayolları dünyada teknolojik gelişmelerle hem yolcu,hem de yük taşımacılığında büyük ölçüde kendine yer bulan sektör.

Uçak yolculuğu tercih etmek, günümüz insanı için kaçınılmaz artık.Hızı,güvenirliliği,ekonomik açıdan uygunluğu kendine bağlayan sebepler.Bir zamanlar sadece maddi durumu iyi olanların kullandığı havayolları artık her bütçeye hitap eden koşulları ile ilgi görüyor.Kargo taşımacılığında da artan bir talep söz konusu.Uluslararası rekabetin yoğun yaşandığı hava taşımacılığı vizyonunu gün geçtikçe geliştiriyor.Teknolojik donanımı,depolama,kapasite yüksekliği sektörün ilerlemesine neden oluyor.
Günümüz dünyasında birçok gelişmiş ülke uzay taşımacılığı konusunda yeni fikirler üretiyor ve eyleme geçiliyor.

Taşımacılık Sektörü Nedir ?

Başlangıç ve varış.Taşımacılığın genel tarifi.Bugün kara yolları taşımacılık sektörü Türkiye’de yolcu ve ürün taşımacılığında en çok kullanılan yöntem.Turizm sektörünün en belirleyici ögelerinden.Ekonomik kalkınma ile İkinci Dünya Savaşından sonra kara yolları taşımacılığı ülkemizde de önem kazandı.

Otobüs seferlerinin artması,yolcuların isteğine cevap verebilecek donanımlı araçlar üretilmesi öncelikli programlar arasında.Lojistik sektörü, dünyada birçok ülkede gelişmişliğin göstergelerinden biri.Ülkemizde ise ulaşım sistemlerinin dengeli,planlı,disiplinli olması şartı konusunda hala birçok eksiklerimiz mevcut.Coğrafi açıdan uygun,ekonomik yönden direkt teslimat yaşabileceği için daha tercih edilebilir bir taşımacılık türü.

Hava yolları taşımacılığı ise gün geçtikçe artan talepler doğrultusunda Türkiye’de de modern hava alanları,depolama,son teknolojik araçlar,geliştirilmiş kapasitelerle uluslararası rekabetle boy ölçüşebilecek düzeye gelme zorunluluğu doğdu. Havayolları taşımacılık sektörü son yıllarda ucuz uçak biletleri kampanyaları ile insanların dikkatini çekiyor,yolcu taşıma kapasitesini artırıyor.Turizm sektörünün canlanması, beraberinde hava yolları taşımacılığında müşteri memnuniyetini karşılama ihtiyacını belirliyor,standartların üzerine çıkma zorunluluğu doğuruyor.
Kargo taşımacılığında ise bürokratik engeller,işlemlerin uzun sürmesi uzmanlar tarafından acil çözüm gerektiren sorunlar.

Dünya ticareti hızla gelişme kaydederken, hava yolları taşımacılığı en güvenilir ve en hızlı ulaşım aracı kaçınılmaz olarak en fazla tercih edilen sektör.

Deniz yolları taşımacılığı ise bulunduğu ülkenin coğrafi yapısına göre limanların oluşu,gemilerin kalitesinin yükseltilmesi,istenilen yükü taşıyabilecek kapasiteye ulaşması ile cazip hale geliyor.Yolcu taşımacılığında turizmin en revaçta seçeneği olan deniz taşımacılığı,gemiler,yatlar,yolcuların beğenisine,rahatlığına göre dizayn ediliyor.Rekabet; deniz taşımacılığında da kendini gösteriyor.Bir zamanlar Türkler deniz ticareti hakkında söz sahibi iken, günümüzde ekonomik getirisi yüksek olan denizlerde, dünyayla rekabete girmesi için, tersanelere yatırım yapmak,limanlarını iyileştirmek,ekonomik,hızlı mal sevkiyatının sağlanması için gemilerin teknolojik donanımı ile zenginleştirilmesi gibi yapması gereken zorunluluklar