Taşımacılık Sektörü Hakkında

İnsan avını yakalamak için yer değiştirir.Avını taşırken yeni metotlar geliştirir zamanla.Hayvanları, yüklerini taşıyabilmeleri için kullanır.Tarih boyunca görüyoruz ki; motorlu taşıtlar icat edilene kadar hayvanlar, taşımacılığın en önemli yardımcıları.

Türklerde deve örneğin;taşımacılık sektörünün ilk oluşumuna neden olan hayvanlar.Göçler,ticaret onlar sayesinde sağlanır.İpek yolu; hayvanlarla kervanların değerli ürünlerin ticaretinin yapıldığı tarihe tanıklık eden yol.

Türkiye’de karaolları taşımacılığı büyüyen,gelişen bir sektör.Kervanlardan taşıma filolarına sektör karayolu ağının devamlılığını sağlıyor.Yüklerin direkt teslimatında kara yolları pratik ve daha ekonomik.
Osmanlıda ise deniz taşımacılığı ön planda.Deniz coğrafyası ile büyük ölçüde adımlar atılmış,fakat okyanus hayalleri gerçekleşememiştir.Yabancı ve Türk gemilerinin taşıma yaptıkları bu devirde deniz ticareti,nakliyat büyük önem kazanmıştır.Sonraları ise Şirketi Hayriye ile Haliç vapur şirketleri kurularak insanlar vapur yolculuğu ile tanışmıştır.
Deniz yolları taşımacılığı dünyada tarihi vikinglere kadar uzanan,tehlikeli sığ yerler,kayalıklar,dünyada iklimin sert olduğu bölgeler,fırtınalar,buz dağları,ekonomik koşullar,taşınan malın kapasitesi,limanlar gibi birçok etken gözönünde bulundurularak yapılan taşımacılık türü.
Turizmde ise hatırı sayılır ölçüde payı olan deniz taşımacılığı insanların turistik gezme,görme,dinlenme,farklı kültürleri tanıma için tercih ettikleri bir yolculuk.

Havayolları dünyada teknolojik gelişmelerle hem yolcu,hem de yük taşımacılığında büyük ölçüde kendine yer bulan sektör.

Uçak yolculuğu tercih etmek, günümüz insanı için kaçınılmaz artık.Hızı,güvenirliliği,ekonomik açıdan uygunluğu kendine bağlayan sebepler.Bir zamanlar sadece maddi durumu iyi olanların kullandığı havayolları artık her bütçeye hitap eden koşulları ile ilgi görüyor.Kargo taşımacılığında da artan bir talep söz konusu.Uluslararası rekabetin yoğun yaşandığı hava taşımacılığı vizyonunu gün geçtikçe geliştiriyor.Teknolojik donanımı,depolama,kapasite yüksekliği sektörün ilerlemesine neden oluyor.
Günümüz dünyasında birçok gelişmiş ülke uzay taşımacılığı konusunda yeni fikirler üretiyor ve eyleme geçiliyor.